Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är precis vad det låter som, ett lån för företag. Lånet används oftast för att starta upp ett företag så att det kan få rätt förutsättningar att lyckas redan från dag ett – Kan jag få ett företagslån?. Ett företagslån används också i stor utsträckning till att utveckla företag. Då används lånet till att investera i det som gör att företaget kan utvecklas, såsom fler eller bättre maskiner, större lokaler och fler anställda. Lånet är då tänkt att fungera som en brygga i expanderingsfasen, innan företagets utveckling börjat ge avkastning och själv kan finansiera expanderingen.

Var får man företagslån ifrån?Företagslån - StyrelsenDet finns många långivare som ger ut företagslån. Ett av dem är det statliga företaget Almi. Almi är ett riskkapitalbolag och tar risker i form av att investera i startups. Men det är inte bara Almi som gör det. Det går att hitta finansiärer och riskkapitalister lite överallt. Det gäller bara att leta. Den som redan har ett väletablerat företag och kan visa upp bra resultat, kan dock få lån från vanliga banker. Bankerna tar inga risker. Därför hjälper de nästan uteslutande företag som redan är etablerade och är redo för att expandera. För att få lån av banker gäller det att kunna ge banken en säkerhet. Bankerna kan godkänna fakturor som säkerhet eller tillgångar av olika slag. Oavsett varifrån lånet kommer, gäller det att använda det rätt. Lånet är i grund och botten tänkt att vara en investering och därför gäller det att se till att så blir fallet.

 

Andra sätt att få finansiering
Den som behöver ett företagslån, men av någon anledning inte kan få ett, kan ta hjälp av andra tillvägagångssätt för att få hjälp med finansieringen till företaget. Ett sätt är nämligen att hitta sponsorer. En sponsor kan exempelvis hjälpa snickaren som vill starta eget företag och förse den med all den nödvändig utrustning den behöver för att kunna starta och driva sitt företag. Då slipper den att själv köpa alla verktyg, kläder och tillbehör som den kan behöva för att kunna bli en professionell byggfirma redan från dag ett.